Avfallshåndtering  -  miljøstasjoner

Avfallshåndtering - miljøstasjoner

Publisert av Thomas Græsholt den 11.09.21.

Avfallet må sorteres og legges på riktig sted.

  • Husholdningsavfall 
  • Maling/ lakkrester
  • Olje- og drivstoffrester, filtere 
  • EE avfall
  • Metallavfall
  • Treverk
  • Batterier
  • Blandet avfall (stor grønn container)

I den store containeren skal det ikke kastes noen form for miljøfarlig avfall. Dette skal sorteres og legges i containerne i miljøstasjonene. Plastkanner skal tømmes for farlig avfall på miljøstasjonen. Vi henstiller om  å levere  tomme plastkanner på nærmeste bensinstasjon slik at vi unngår å fylle opp containeren med avfall som enkelt kan kastes andre steder.

Foreningen belastes for store straffegebyrer hvis det kastes miljøavfall i feil containere. Dette vil føre til økte priser for alle, så vi har et felles ansvar og interesse av at avfall håndteres korrekt.