Kjære andelshaver, medlem eller leier!

Kjære andelshaver, medlem eller leier!

Publisert av Frode Viken den 11.09.21.

Vi vil gjerne høre dine meninger og forslag til hvordan vi kan gjøre havnen bedre. Send oss konstruktive tips til obh-post@online.no eller direkte til styrets leder eller styremedlemmer. Alle forslag vil selvfølgelig bli behandlet seriøst og tilbakemeldinger vil bli gitt.