Regler for fortøyning av båt

Regler for fortøyning av båt

Regler for fortøyning av båt

Standard fortøyning når du skal legge til ved en flytebrygge med utriggere, er å legge to tau i baug og to i akter, slik at båten er fortøyd på begge sider. Dersom lengden på båten er lenger enn utriggerne, må det også legges ut akterspring og baugspring på hver side. Springfortøyningene hindrer båten i å bevege seg frem og tilbake, slik at den ikke jager i båsen. I tilfeller der båten har kryssholt på midten, kan springene føres fra denne og ut til utriggerne, ytterst og innerst. Dersom båten ikke har kryssholt i midten, kan springene føres fra midt på utriggerne til kryssholtene i baug og akter.

For å unngå rykking i tauet som kan gjøre skader på båt og brygge ved mye sjø og vind, må det også benyttes strekkavlastere på fortøyningene. Pass også på at båten blir liggende midt i båsen når du fortøyer, slik at den ikke ligger og gnager mot utriggerne. Ligger den stramt i fortøyningene, blir det også en jevnere belastning på tauene. Husk også å henge ut fendere som støtdempere på hver side av båten.

Følgende krav til fortøyning av båt:
· Benytt to fortøyninger på hver side av baug og akter
· Bruk to spring på hver side for å hindre bevegelse frem og tilbake
· Bruk minst fire fendre som støtdempere på hver side av båten
· Bruk kvalitetstau med tilstrekkelig dimensjon tilpasset båtens størrelse og vekt
· Bruk strekkavlastere for å hindre rykking i tauet

Miljø

Forurensning og hensetting/dumping av avfall på leverandøren sitt anlegg – på land eller til sjø – er ikke tillatt. Restavfall skal tømmes i søppelcontainerne på kaiområdet. Er containerne fulle skal restavfallet tas med hjem og ikke settes ved siden av containeren.

Lensing av båt som medfører utslipp av annet enn rent vann er forbudt. Det må ikke under noen omstendighet slippes ut diesel, olje eller annet som forurenser havnen. Det er strengt forbudt å tømme septiktank i havneområdet. Vi henviser til eget septikmottak.

 Husholdningsavfall og matavfall skal kastes i lukket container.

Sikkerhet

Ved inn- og utkjøring fra bryggeanlegget må det vises stor forsiktighet. Enhver skade på leverandørens eiendom og/eller andre båter skal umiddelbart rapporteres til leverandøren og må i sin helhet erstattes av kunden.

Maksimum hastighet i marinaen og for øvrig i hele Holtekilen er 5 knop. Alvorlig brudd på hastighetsgrensen og/eller farlig og hensynsløs ferdsel kan medføre terminering av leieforholdet med umiddelbar virkning uten at dette gir krav på refusjon av eventuelt ubrukt leietid.

Båter i sommer eller vinterhavn skal være fortøyd med minimum fire fortøyningstrosser. Båter over 20 fot skal benytte støyfrie strekkavlastere av gummi (ikke stålfjærer). Det er kundens ansvar å besørge tilstrekkelig fortøyning båten i hele avtaleperioden. Det er ikke tillatt å lagre joller og gjenstander på flytebrygger eller utriggere. Baugspyd, anker, pulpit, daviter, jolle, og annet utstyr skal ikke beslaglegge plass på bryggeanlegg.

Etter avsluttet sesong skal båtplassen klargjøres ved at fortøyninger og gjenstander fjernes.