Velkommen til vår gjestehavn

Velkommen til vår gjestehavn

Publisert av Thomas Græsholt den 27.06.24.

Gjesteplasser

Gjestehavnen kan benyttes og betales etter gjeldende satser i prislisten. Betaling skjer ved bruk av OBH sitt gjeste system. Vi har Lindstrøm som kan aktiveres via kjøp i appen