Minner om at vinter havne nå er avsluttet!

Minner om at vinter havne nå er avsluttet!

Vi minner om at vinterhavne nå er avsluttet og de som ikke har helårs havn må flytte sine båter umiddelbart. Fra OBH sine vedtekter: Sommerhavnen starter fjerde søndagen i april hvert år og avsluttes andre lørdagen i oktober. Vinterhavnen starter tredje søndagen i oktober hvert år og avsluttes tredje lørdagen i april. I tilfelle sammenfall med påske, utsettes stenging av vinterhavn og åpning av sommerhavnen med en uke. Det er påkrevet at båter som ikke ligger i helårshavn, respekterer disse fristene. Båteiere som unnlater å fjerne sine båter innen utløpet av fristen blir belastet med et gebyr per dag som angitt i prislisten.

Les mer
Landstrøm!

Landstrøm!

Alle landstrømkabler skal gå direkte fra strømstolpe til båt med godkjent gummikabel. Det er ikke lov med overganger. For å unngå strømutfall på grunn av overledning, vil kabler som ikke er reglementert bli utkoblet uten forvarsel.

Les mer