Oksval Båthavn - Nesoddens fineste båthavn


Oksval Båthavn SA ble etablert i 1971. Havnen ligger ved Oksval på Nesodden. Vi har i perioden 2006-2010 utvidet og investert i nytt bryggeanlegg, utriggere, bobleanlegg, portsystem og videoovervåking. Bryggeanlegget er på totalt 894 meter med tilsammen 1.114 bryggemetere til båtplasser.

Pr idag har vi ca. 310 båtplasser. I tillegg kommer gjesteplasser. Havnen har ca. 450 medlemmer. Det er ikke venteliste for kjøp, men mulighet til leie av de plasser som eierne ikke bruker. Det omsettes en del innskuddsplasser i havnen, så det er håp for de som ønsker å kjøpe.