Bruk av kranen

Kranen på Oksval Båthavn er for tiden ute av drift og ikke tilgjengelig. Medlemmer som har behov for kranløft bes kontakte andre havner i området som tilbyr krantjenester.