Kranbestilling

OBH SA disponerer en kran

For kranen gjelder følgende betingelser:

  • Kranen betjenes kun av krangruppa.
  • Tilgjengelig tidspunkt for løft finner du i klandereoversikten.
  • Kun en båter kan stå på land til enhver tid.
  • Bestiller vil motta en e-mail fra krangruppa, som bekreftelse på at bookingen er registrert.
  • Priser for løft finner du i obh sin prisliste som du finener her
  • Vær oppmerksom på at man betaler for å stå på land også lørdager, søndager og andre helligdager. 
  • For øvrig se havnenes bruksregler for bruk av kranen

Booking av kranen

Veligst ta kontakt med ansvarlig kranløfter, se kalender.

Oversikt over tilgjengelig tid for kranløft samt ansvarlig kranløfter finner du her