Ønsker du å sikre deg båtplass kommende sesong?

Ønsker du å sikre deg båtplass kommende sesong?

Publisert av Thomas Græsholt den 30.11.23. Oppdatert 25.04.24.

Følgende gjelder ved tildeling og kjøp av andeler og tildeling av plasser ved Oksval båthavn SA:

 

2. Omsetning / fremleie skjer gjennom styret

All omsetning av bryggeplass og fremleie av båtplasser skjer etter ansiennitet gjennom styret til medlemmer på venteliste. Forsøk på privat fremleie vil medføre eksklusjon fra havna. Det blir jevnlig ført kontroll med dette, ved kontroll sjekk av registreringsnummer og bruk.

3. Eierplass

Medlemmer får tilbud om kjøp av eierplass i havnen etter ansiennitet når plass blir ledig. Med eierplass forstås et antall cm bredde bryggeplass, etter båtens største bredde, samt; 100 cm til fendring og andel av utriggerplass på A-bryggen, 50 cm til fendring og utriggere på plasser uten gangbare utriggere, 80 cm til fendring og andel av utriggerplass på alle øvrige plasser. Prisen fastsettes av Årsmøtet.

Uansett hvor mange cm man eier, skal det ikke brukes mer enn den bredde eierens båt til enhver tid har behov for. Eierplass betyr ikke automatisk fast plassering et sted i havna, selv om styret vil tilstrebe dette i størst mulig utstrekning. Medlemmer som ikke benytter seg av første gangs tilbud om kjøp av plass, må senere ta skriftlig kontakt med styret for å komme på ny venteliste for kjøp av plass.

 

 

For mer info kontakt oss