Godt nytt ÅR!

Publisert av Thomas Græsholt den 08.01.22. Oppdatert 09.01.22.

Godt nytt år!

Vi ønsker alle våre medlemmer et godt nytt år og ser frem til en ny båtsesong. Vi takker alle for ett spennende og godt samarbeide i 2021 Vi kommer tilbake med spørreskjema for tildeling av båtplasser for sesongen 2022 innen kort tid. Vi minner om at alle forslag, som skal behandles på Ordinært Årsmøte, må være styret i hende senest 31. januar 2022.

NB! Viktig ting å tenke på når du kommer med ditt eventuelle forslag er at du lager ett forslag som lar seg stemme over, dvs at du i ditt forslag beskriver hva du ønsker endret, samt lager ett forslag til ny løsning, ett forslag til vedtak som lar seg stemme over. OBH er drevet av og for OBHs andelseiere og medlemmer, vi i styret og i havnens daglige drift, er veldig opptatt av din mening, så alle innspill er viktig for at vi sammen kan skape en god velfungerende havn. Vi gleder oss til en ny flott båtsesong i 2022. 

Hilsen oss i styret i OBH